Serwis GlukoStat został stworzony celem ułatwienia analizy danych  (glikemii, odczytów z pompy) niezbędnych w skutecznej samokontroli cukrzycy. Stanowi również odpowiedź na stosunkowo niewielką dostępność tego typu narzędzi na rynku. Zastosowane  wykresy, tabele  pozwalają w prosty sposób zobrazować trend oraz ułatwiają (po konsultacji z lekarzem) podjęcie decyzji o ewentualnym kierunku dalszego  leczenia. Możliwość archiwizacji wyników oraz generowania raportów, umożliwia przedstawienie rzetelnych i czytelnych  informacji lekarzowi.